Детските болести може да са заради психоклимата в семейството

Знае ли някой днес кое е типичното поведение за жената и за мъжа? И какви са доминиращите им роли в обществото? В наши дни объркването е пълно, затова и моделите на възпитание в българското семейство страдат. От жената се очаква да бъде добра майка, домакиня, но същевременно да постигне и успехи в професията. Затова все … Продължете с четенето на Детските болести може да са заради психоклимата в семейството