Реклама
Начало Любопитно Над 200 възможни причини за неясната температура

Над 200 възможни причини за неясната температура

0
д-р Магдалена Баймакова
Реклама

Обикновено човек вдига температура като реакция на имунната система срещу различни болестотворни причинители. От дълбока древност треската е свързвана с прояви на инфекция. Повишената телесна температура е състоянието, за което хората най-често търсят медицинска помощ. Острите фебрилни състояния в повечето случаи са самоограничаващи се процеси. Много често добрата диагностика успява да установи причината навреме, а така се избира и правилното лечение. Въпреки това една немалка част от пациентите с температура боледуват дълго време. Множеството консултации и безцелни изследвания не могат да установят точната причина за тяхното състояние.

Именно тези медицински състояния в научната литература се наричат неясно фебрилно състояние. На тях е посветена нова книга – монография, на д-р Магдалена Баймакова, специалист по инфекциозни болести от ВМА. Причините за тези състояния може да са много различни. Затова голям кръг от специалисти и ресурси са ангажирани в изясняването на тази загадка при всеки конкретен случай и пациент.

Списъкът на възможните причини за неясно фебрилно състояние наброява повече от 200 различни заболявания и постоянно се увеличава. Такива пациенти са сериозно предизвикателство за всеки лекар, тъй като става дума за пъзел с много неизвестни. Пациентът и неговият лекар трябва да извървят заедно дълъг път, с доверие и надежда за разгадаване на истинските причини за температурата.

Реклама

Нужно е търпение, постоянство и ясна мисъл плюс добри познания, за да се достигне до финалната цел – откриване на точната причина за неясния фебрилитет и поставяне на окончателната диагноза, посочва в монографията си д-р Баймакова. Целта на книгата е да бъде подпомогнато изучаването и разбирането на проблема „фебрилитет с неизвестен произход”, както и да се намери приложение на теорията в практиката на лекаря. Освен цялата теория по темата, в книгата са представени и първите за страната ретроспективно и проспективно проучвания на неясно фебрилно състояние и субфебрилитет при български пациенти.

Монографията е предназначена за широк кръг от специалисти: експерти по инфекциозни болести, вътрешни болести, ревматология, онкология, медицинска паразитология, нуклеарна медицина, педиатрия, микробиология, вирусология и други специалисти.

Д-р Магдалена Баймакова е печелила 7 пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и два пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. Стипендиант по програмата на Български лекарски съюз (БЛС) за подпомагане на докторанти и специализанти за 2014 г. Избрана за Млад медик на 2015 г. Д-р Баймакова има публикувани над 45 пълнотекстови реални научни публикации в български и чужди научни списания (в над 30 от научните публикации е самостоятелен или първи автор). Изнасяла е над 20 научни съобщения на конференции и конгреси в България и чужбина.

Реклама

Exit mobile version