Законопроект за лекарствата пречел на стопанската инициатива

PRINT
аптека лекарства с рецепта

Законопроектът за лекарствата, внесен от народния представител д-р Ваньо Шарков, Иван Костов и група депутати от Синята коалиция (ЗИД 254-01-74) нарушава стопанската инициатива, заявяват от Асоциацията на собствениците на аптеки. Затова нейният Управителен съвет  категорично се противопоставя на приемането на подобни регулации в производството, търговията на едро и дребно с лекарствени продукти.

Ето какво още са казва в становището на асоциацията:

„В мотивите на вносителя е записано, че „на този пазар са се позиционирали монополисти и дружества, договарящи помежу си картелни споразумения с цел манипулиране на цените на лекарствата“. Сериозно обвинение, което не почива на реални данни за пазарните дялове на производителите, търговците на едро и търговците на дребно с лекарствени прдукти.

Нещо повече, неколкократно се изнасяха данни от единствената меродавна агенция за продажбите в сектора -IMS Health, които категорично показват, че монополисти на пазара няма нито в производството, нито в дистрибуцията, нито в търговията на дребно с лекарства. В секторните анализи на КЗК няма подобни изводи. Няма решения и становища, свързани с монополи и картелни споразумения в сектора. Така че за нас е изненада откъде вносителите черпят подобна информация, с която мотивират антипазарните и антисоциалните си искания.

Асоциация на собствениците на аптеки е разглеждала вертикалното и хоризонтално интегриране като нормално следствие от развитието на пазара. Ние мислим, че поставянето на знак за равенство между вертикалната интеграция и монополизма е икономически нон-сенс.

Забраната магистър-фармацевт да работи допълнително на второ работно място нарушава основното конституционно право на труд, при това необосновано. В подобна забрана личи съсловната полза, а не се вижда обществената. По-точно е обществено вредна, тъй като би предизвикала още по-голям дефицит на фармацевти, което е нейната недобре скрита цел.

Според анализи на Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия подобни непазарни регулации – отстояния между аптеки, забрана за интегриране, демографски ограничения, ограничения в практикуването на фармацевтичната професия винаги са инспирирани не от държаните органи, а от съсловните организации в съответните страни по простата причина, че те са съсловно необходими, но не и обществото, защото го ограничават в избора на аптека и фармацевт.

Бих искал накратко да се спра на истинските цели зад желанията за забрана на хоризонталната и вертикална интеграция във фармацевтичния сектор. Тъй като съсловните организации представляват обикновено самонаети лица, имащи дребен бизнес, основните им цели са:

– недопускане на други на пазара, освен фармацевти;

– премахване на конкуренцията между самите фармацевти чрез ограничения на откриването на аптеки в близост до съществуващи аптеки, фиксиране на цени, преследване на конкурентите чрез задължително спазване на правила и етични норми, написани от съсловната организация и местни колегии, в които на практика преки конкуренти контролират своите конкуренти и др.

– при либерален пазар целите на съсловните организации са основно в регулации, намаляващи пазарната сила на конкурентите им

Основната цел на съсловните организации с ограничаване на интегрирането на участниците във фармацевтичният пазар е НАМАЛЯВАНЕ НА ПАЗАРНАТА СИЛА НА КОНКУРЕНТИТЕ НА СЪСЛОВНИЯ БИЗНЕС.

Азбучна истина е, че интегрирането на пазара се случва, защото е икономически логично и практически неизбежно – то води до икомия от мащаба.

Икономията от мащаба води до по-ниски цени за издръжка на бизнеса, а от там до ползи за потребителя –по-ниски цени, по-добри услуги, по-голямо портфолио на аптеката.Разбира се от подобно развитие на пазара, което води до по-ниски цени и до повече работа за по-добрите води до исканията за липса на промяна и на конкуренция с един модерен и ефективен бизнес.

Конкуренцията между икономически интегрирани структури според ГД „Конкуренция“ на ЕК води до пренасяне на конкуренцията по веригата от тъговец на дребно през дистрибутор до производител и така оказва пазарен натиск за още по-голямо намаляване на цената.

Казано с други думи, забраната на икономическото интегриране е в противоречие с политиката на правителството за намаляване на цените на лекарствата, защото ще доведе до покачването им.

Забраната на интегрирането между участниците във фармацевтичният бизнес е и невъзможно, защото това ще лиши производителите и представителствата на големи фармацевтични компании в България от възможността да продават собствените си продукти, защото почти всички са регистрирани и като търговци на едро и по този начин ще наруши договора за ЕС в частта му за свободно движение на стоки и капитали.

Изискването да се предоставя актуален списък на собствениците на компаниите е особено комично когато се касае за акционерни дружества, листвани на различни фондови борси, чиито акции всеки ден сменят собствениците си.“

СНИМКА: БОЛЕНЗДРАВ

[Общо: 0    Средно: 0/5]
Законопроект за лекарствата пречел на стопанската инициатива беше последно модифицирана от: ноември 11th, 2015 root

Още

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *