Забраната за пушене вече ще включва и наргиле

PRINT
забрана за пушене

Забраната за пушене става още по-строга с предлаганите от Министерство на здравеопазването промени в Закона за здравето. Тя вече включва не само дименето със цигари и пури, но и използването на наргилета (водна лула).

Експертите се аргументират с това, че при вдишването от наргиле се приемат токсични вещества, които се срещат и в стандартните цигари. При наргилето въглените, чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето.

Горенето при наргилето е съпроводено с отделяне на въглероден диоксид, въглероден моноксид (при непълно изгаряне), азотен диоксид, серен диоксид и твърди частици. Това се казва в доклада на министър Кирил Нанев, с който се мотивират готвените промени.

Пушенето на наргиле е свързано с увреждане на дихателната система, сърдечносъдовата система, устната кухина и зъбите. Вдишването на въглероден моноксид води до припадъци и при някои пушачи поради острата интоксикация – до намаляване на преноса на кислород от кръвта в клетките, повишено кръвно налягане и увеличаване обема на сърцето. При хроничните пушачи на наргиле по-често се развива обструктивна белодробна болест и периодонтит (възпаление на венците със загуба на зъбите).

Търговски обекти, които не спазват забраната, може да бъдат затваряни – това е описано в чл. 38.

Пушачите вече няма да се крият от студа в „шатри“

С промените в Закона за здравето ще се нарюши уюта на пушачите и на собствениците на заведения, които заобикаляха забраната, ограждайки масите на тротоара с мобилни конструкции. Това се дължи на произволно тълкуване на термина закрито място и вече няма да е позволено. Новата дефиниция на „закрито обществено място“ е следната: Според закона под този термин ще се има предвид всяко пространство, покрито с покрив и оградено с най-малко три стени/страни, независимо от наличието на отваряеми прозорци или други отвори, без оглед на материала, използван за покрива, стените/страните и без оглед на това дали конструкцията е постоянна или временна.

Полиция и инспекцията по труда се включват в проверките

Друга цел на промените е в редиците на проверяващите да се включат и нови проверяващи. Само така контролът ще стане по-ефективен.  В новия чл. 232 се разширява кръгът на контролните органи, които да установяват самостоятелно нарушенията на забраната за пушене. Освен държавните здравни инспектори от регионалните здравни инспекции в проверките ще участват също от инспекцията по труда, контролните органи на областните дирекции по безопасност на храните, полицейските органи и лица, определени от кметовете на общините.

Глоба до 1500 лв. за нарушаване на правата на пациентите

Нови, по-строги глоби и санкции за тези, които нарушават правата на пациентите, са заложени в промените на Закона за здравето. Част от текстовете гласят:

„Който наруши правата на пациент, регламентирани в Закона за здравето и
нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. при първо нарушение. При повторно нарушение лекарят може да бъде глобен с от 500 до 1500 лв.

В случай, че нарушението е извършено от лечебно заведение, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.“

Финансовите санкции са три пъти по-големи в сравнение със сегашните. Идеята е медицинските специалисти да бъдат  по-стриктни в спазване правата на пациентите. Направеното предложение е продиктувано от съществуващата празнота в закона и оставането извън обхвата на санкционна норма на всички физически лица, които чрез действие и/или бездействие нарушават правата на пациента.

Създава се регистър на пациентите с психични заболявания

Допълва се и член 147 а, касаещ пациентите с психични заболявания Националният център по обществено здраве и анализи създава и поддържа Национален регистър на пациентите с психични заболявания в Република България, преминали на лечение през лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, центрове за психично здраве, психиатрични клиники или отделения на лечебни заведения за болнична помощ и/или в лечебни заведения за специализирана психиатрична извънболнична помощ. Националният регистър на пациентите с психични заболявания се създава и поддържа като електронна база данни с цел системно събиране, съхранение, анализ и интерпретация на данни за пациентите с психични заболявания в Република България и има служебен характер.

Регламентира се работата на здравните медиатори

Със законопроекта се предлага регламентиране на дейността на здравните медиатори.
Понятието „здравен медиатор“ се въвежда за първи път с приетата от Министерския съвет Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства (2005 – 2015 г.). Позицията на здравния медиатор е залегнала и в частта „Здравеопазване“ на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012 – 2020), приета от Народното събрание.

Общественото обсъждане на промените в Закона за здравето ще продължи до 5 септември 2018 г. Адрес за изпращане на становища и предложения: hgetova@mh.government.bg

[Общо: 0    Средно: 0/5]
Забраната за пушене вече ще включва и наргиле беше последно модифицирана от: август 8th, 2018 Iliana Angelova

Още

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *