Влизаме в болница за рехабилитация по три клинични пътеки

PRINT

Новите правила за работа, по които болниците сключват договор с НЗОК от 1 април, пораждат доста въпроси за рехабилитация. В касата са постъпили многобройни запитвания не само от  лечебни заведения, но и от граждани, коитоимат нужда от такова лечение. Ето и поясненията от НЗОК:

Приемът на пациенти се извършва, съгласно диагностично-лечебните алгоритми, по клинични пътеки № 262 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система“, № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“ и № 265 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат“.

Приемът на пациенти се осъществява след активно лечение в лечебно заведение за болнична помощ на заболявания на опорно-двигателния апарат за новооткрито или усложнено основно заболяване, с изразен функционален дефицит поради намален обем на движение на големите стави и наличие на контрактури,  затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност, развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.),  изразен неврологичен дефицит – изразени парези/парализи в долните крайници,  както и претърпели големи и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход.

За целта на пациента трябва да бъде издадено  „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” – бл.МЗ-НЗОК №7“ от болницата, която го дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар – на основание препоръка в епикризата, издадена при дехоспитализацията на пациента.

Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат може да бъде извършена в лечебни заведения за рехабилитация по посочените КП (№262, №263 и №265) и в случаите, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ. За целта лекарят специалист по физикална и рехабилитационна медицина, провел рехабилитацията в извънболничната помощ, издава „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” – бл.МЗ-НЗОК №7“.

[Общо: 9    Средно: 3.3/5]
Влизаме в болница за рехабилитация по три клинични пътеки беше последно модифицирана от: април 7th, 2016 Iliana Angelova

Още

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *