Промени в наредба ограничават достъпа до специалист за хронично болни

PRINT
преглед при лекар

Промени в Наредбата за профилактичите прегледи и диспансеризацията на хронично болните пациенти, които влизат в сила от 1 януари 2017 г. ограничават правата им. Това сигнализират в писмо до медиите от Пациентски организации „Заедно с теб“. Става дума за новата Наредба 8, Приложение 13 към чл. 22, ал. 1 – Вид и периодичност по дейности по диспансеризация при лица над 18 г.

От текстовете там става ясно, че от 2017 г. на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), които по принцип нямат небоходимата специалност, ще бъде делегирано да лекуват:

 • хипертонична болест на сърцето,
 • есенциална хипертония, диабет,
 • диабетна ангиопатия,
 • диабет с ретинопатия или катаракта,
 • последици от мозъчно-съдови болести (инсулти),
 • невропатична атропатия,
 • ендокринни болести,
 • болести на пикочно-половата система,
 • болести на мускулите,
 • увреждания на нервната система,
 • диабетна полиневропатия,
 • съдови увреждания,
 • бъбречни заболявания, водещи до бъбречна недостатъчност и др.

Тези хронично болни ще бъдат изпращани при специалист само по лична преценка на ОПЛ. От забележка към същото приложение е видно, че в случаите, в които едно диспансеризирано лице над 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от ОПЛ. Защо не се гарантира здравето и живота на пациентите, като им се даде възможност получават специализирана помощ за всяко заболяване, питат пациентските организации.

Възможно е финансови интереси да надделеят над медицинските нужди на хората. Например за да получат средства от НЗОК за дейности и/или поради финансов интерес за изписване на определени медикаменти ОПЛ няма да изпращат пациентите при специалист. Това води до притеснения, че здравето на огромни групи пациенти с масови заболявания ще бъде застрашено, тъй като ще бъдат лекувани от лекар без нужната специалност, пишат още от пациентските оргаинзации.

Представителите на пациентите настояват да се върнат възможностите според сега действащата Наредба. Според тях диспасеризираните пациенти имат гарантирано право на минимум един  преглед годишно при специалист по тяхното заболяване. Само така хората ще бъдат сигурни в достъпа ни до специализирана медицинска помощ и че финансови интереси няма да бъдат определящи за лечението им.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3.5]
Промени в наредба ограничават достъпа до специалист за хронично болни беше последно модифицирана от: април 3rd, 2018 Iliana Angelova
loading...