От днес рецептурните книжки са само електронни!

PRINT
електронна рецепта

Хартиената рецептурна книжка излиза от употреба днес. Тя се замества от електронна рецептурна книжка, които личните лекари и специалистите ще регистрират в интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК. Достъп до системата имат и аптеките.

Електронните услуги включват:

  • регистриране на нова електронна рецептурна книжка (ЕРК);
  • промяна на диагнози в ЕРК;
  • разчитане на информация за издадени и изпълнени рецепти по книжката.

Също така от днес, 1 юли 2021 г., при издаване на електронна рецепта, в нея трябва да се вписват ЕРК номерата. Всеки пациент с непрекъснати здравни вноски, който има хронично заболяване, включено в “Списък на заболяванията по реда на Наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, може да има регистрирана само една електронна рецептурна книжка и нейният номер не се променя.

Ето кои лекарства се вземат само с електронна рецепта от 1 юни 2021 г.

Попълването на електронната рецептурна книжка включва нейното първоначално прехвърляне от хартиен в електронен вид от ОПЛ (от негов заместник или нает лекар). Също така личният лекар издава нова ЕРК, регистрира в нея нови диагнози и/или деактивира съществуващи диагнози.

Отпада необходимостта от вписването в ЕРК и хартиената рецептурна книжка на издадени и изпълнени електронни предписания от договорните партньори на НЗОК – лични лекари, специалисти и аптеки. Чрез предоставена от НЗОК електронна услуга, реализирана в медицинския и аптечния софтуер, лекарите от ПИМП/СИМП и магистър-фармацевтите получават информация за издадените и изпълнени рецепти на ЗОЛ.

В случай на издаване на хартиена рецепта за медицински изделия и храни за специални медицински цели, е необходимо лекарят да впише предписанието в хартиената рецептурна книжка. Електронната услуга за аптеките (проверка към дадена дата на активна РК и диагнози в нея) в Персонализираната информационна система на НЗОК е активна и аптеките-договорни партньори на НЗОК могат да я използват чрез аптечните софтуери. Услугата е настроена да работи с ЕРК.

Преустановяване на изпълнение на хартиени рецепти и вписване на данни в хартиена рецептурна книжка.

Хартиена РК трябва да се представя от ЗОЛ в аптека в следните случаи:

  • за всички хартиени рецепти за ЛП, МИ и диетични храни за специални медицински цели, издадени преди 01.06.2021 г.; в този случай, в срока на валидност на тези хартиени рецепти в аптеката се представя хартиената рецептурна книжка, в която се отразява информацията за отпуснатите ЛП, МИ и диетични храни за специални медицински цели;
  • за всички издадени е-рецепти преди да бъде въведена ЕРК.

От 1 юли 2021 г. се преустановява заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК. НЗОК е изпратила писма до директорите на РЗОК, за да бъдат уведомени лекарите и аптеките за въвеждането в експлоатация на ЕРК и извеждането от употреба на хартиената рецептурна книжка. Указанията за работа с ЕРК от страна на договорните партньори на НЗОК са публикувани на портала на НЗОК в рубрики „За договорните партньори“/“Указания“ за ОПЛ и лекари специалисти и в рубрика „Лекарства“/“Търговци на дребно с лекарства – аптеки“, както и да се публикува новина на портала на НЗОК.

[Общо: 0    Средно: 0/5]
От днес рецептурните книжки са само електронни! беше последно модифицирана от: юли 1st, 2021 Iliana Angelova

Още

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *