Нова метод открива ефективно над 20 вида солидни тумори и метастази

PRINT
ПЕТ скенер диагноза тумори

Нова диагностична процедура с 68Ga FAPI PET радиофармацевтик бе въведена за първи път у нас в клиниката по Нуклеарна медицина с ръководител доц. д-р Павел Бочев към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Новият метод е показал значителна ефективност при диагностиката на над 20 вида първични тумори и техните метастази, които до този момент се установяваха изключително трудно или дори неуспешно с досегашните налични образни средства.

Тук се включват:

Особено добри са резултатите при оценка на перитонеално, чернодробно и мекотъкънно засегнати зони, тъй като се избягва физиологичната активност, характерна за изследването със стандартен радиофармацевтик (FDG).

Нови изследвания при рак на простатата и невроендокринни тумори

Новововъденият в нукларната диагностика у нас и в клиниката в УМБАЛ Младост радиофармацевтик 68Ga FAPI, използван за скенер с позитронно-емисионна томография (РЕТ/СТ), става възможно след неколкомесечна работа на екипа в болницата, по адаптирането на синтеза и  прецизиране на последващия  качествения контрол.

Какво представлява изследването с радиофармацевтика FAPI

Използваните в клиничната практика радиофармацевтици (специфични „контрастни“ вещества, имащи в състава си радиоктивен елемент) обикновено се натрупват в самите туморни клетки на база техния глюкозен метаболизъм (например маркираната глюкоза – FDG) или на база специфични молекули, които тези туморни клетки експресират (например соматостатинови рецептори при невроендокринни тумори). В повечето случаи тези „конвенционални“ радиофармацевтици са напълно достатъчни за диагностична оценка, но макар и в по-редки случаи диагностичната оценка със стандартните образни методи е затруднена или некатегорична.

При повечето тумори масата на туморната тъкан е съставена не само от туморни клетки , но и от специфично активинарни нормални клетки – фибробласти, епителоидни клетки, клетки на имунната система и други.

Ефективен при над 20 вида солидни тумори

68Ga FAPi  е радиофармацевтик, таргетиращ тумор асоциираните фибробласти (CAF) и специфично свързващ се с фибробласт-активиращ протеин, явявайки се негов инхибитор (т.е радиофармацентикът се свързва с активираните от тумора нормални фибробласти и по този начин се избягват вариациите в биологичното поведение на самите туморни клетки, които понякога са много специфични). Радиофармацевтикът 68Ga FAPI е сравнително наскоро въведен в клиничната практика, но показва голям потенциал и е тестван като ефективност при над 20 вида първични туморни локализации (солидни тумори).

Радиофармацевтикът е с отлични (и очаквани) дозиметрични характеристик, като до момента не са съобщавани нежелани реакции след приложението му (което е обичайно за 68Ga белязаните радиофармацевтици). Планира се неговото рутинно използване в случаите на нишови индикации, при които стандартната методика с FDG радиофармацевтик е негативна.

Източник: Аджибадем Сити Клиник

[Общо: 0    Средно: 0/5]
Нова метод открива ефективно над 20 вида солидни тумори и метастази беше последно модифицирана от: януари 21st, 2022 Iliana Angelova

Още

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *