Изтеглят от пазара хапче за високо кръвно

PRINT
високо кръвно лечение

Постоянно преустановяване на продажбите на Moex 7.5 mg film-coated tablet x 30 иMoex 15 mg film-coated tablet x 30

Притежателят на разрешението за употреба – UCB Pharma GmbH, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 21.06.2016 г. постоянно преустановява продажбитев Р. Българияна лекарствените продукти Moex 7.5 mg film-coated tablet x 30 и Moex 15 mg film-coated tablet x 30, съдържащи активното вещество Moexipril.

Терапевтични показания:лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти (самостоятелно, като първоначална терапия или в комбинация с представители на други класове антихипертензивни лекарства).

След извършена проверка в базата данни на разрешените за употреба лекарствени продукти в Р. България, се установи, че към дата 28.07.2016 г. нямадруги разрешени за употреба лекарствени продукти,съдържащи активното вещество Moexipril.

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 3.8]
Изтеглят от пазара хапче за високо кръвно беше последно модифицирана от: август 3rd, 2016 Iliana Angelova
loading...