Химиотерапия подготвя тумора на белия дроб за операция

PRINT

Понякога при болни от рак на белия дроб се прилага химиотерапия преди самата операция. За това може да има различни основания, казва доц. Георги Калайджиев от Онкологията в София. Прилагането на химиотерапия преди оперативно лечение при пациенти с операбилен или потенциално операбилен рак на белия дроб се прави поради следните съображения:

– намаляване обема на тумора, което може да облекчи хирургичната резекция или да намали обема на тази резекция. Например вместо отстраняване на целия бял дроб (пулмонектомия) да стане възможно отстраняването само на част от него заедно с тумора (лобектомия);

– унищожаване на съществуващите микрометастази;

– по-добра поносимост на цялостното лечение.

Този вид химиотерапия освен предоперативна се нарича още неоадювантна или индуктивна. Състои се от провеждането на 3-4 курса стандартна химиотерапия за рак на белия дроб, съдържаща платинов препарат. Тези курсове се провеждат за около три месеца.

Контрааргументите за провеждането на предоперативна химиотерапия са следните:

– отлагане във времето на една потенциално радикална (завършваща с излекуване) белодробна операция;

– химиотерапията може да протече със сериозни странични ефекти;

– при между 5 и 10% от пациентите туморът прогресира в хода на химиотерапията и от операбилен може да се превърне в неоперабилен.

Решението за поведение при всеки пациент с белодробен рак се взема от голям екип от професионалисти – гръден хирург, химиотерапевт, лъчетерапевт, образен диагностик, пулмолог, анестезиолог и др. Те съвместно преценяват баланса вреда/полза от потенциално възможните лечебни методи. В резултат се изгражда схема за лечение, която в определени ситуации може да включва и неоадювантна химиотерапия.

В съвременната онкология решенията се базират на наличната доказателственост (т.нар. evidence based medicine). Тази доказателственост се променя във времето в зависимост от публикуваните резултати от нови и нови международни проучвания за ползата от определен вид лечебна схема. Към момента съществуващата доказателственост показва, че полза от предоперативна химиотерапия може да имат определени пациенти в ІІ Б и ІІІ А стадий на заболяването. Това се приема като един от напредничавите и ефективни подходи при лечението на белодробния карцином. Кога се препоръчва прилагането й, е въпрос на задълбочена професионална експертиза и по-подробен отговор може да бъде потърсен от съответния специалист.

Свързани теми: Ракът на белия дроб настъпва без симптоми

Болести на белия дроб забавят работата на мозъка

Лазер и прицелна терапия срещу рака на белия дроб

СНИМКА: АРХИВ

[Общо: 1    Средно: 5/5]
Химиотерапия подготвя тумора на белия дроб за операция беше последно модифицирана от: декември 28th, 2018 root

Още

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *